Tripmonster Allmänna Villkor

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
1.1. Webbsidorna www.tripmonster.com och se.tripmonster.com (hädanefter “WEBBSIDORNA”) tillhör Travelgenio SL. (hädanefter “TRIPMONSTER”), ett företag med huvudkontor på adress c/Albasanz 15, Edificio A, 2º Izq. 28037, Madrid (Spanien) och VAT-nummer B 85761120, som är registrerat i Spaniens företagsregistreringsmyndighet.

1.2. TRIPMONSTER erbjuder användningen av webbsidorna, förutsatt att användaren, utan ändringar, accepterar de Allmänna Villkor som följer. Användaren accepterar uttryckligen att helt gå med på vart och ett av TRIPMONSTERs Allmänna Villkor. Om Användaren inte är överens med dessa, har denne ingen rätt att bruka TRIPMONSTERs webbsidor.

1.3. Användaren måste vara myndig och inneha den lagliga rätten att erhålla de tjänster som erbjuds på TRIPMONSTERs webbsidor. Likaså måste de uppgifter som Användaren uppger för att få tillgång till och bruka webbsidan, vara riktiga, kompletta och exakta.

2. KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER GENOM WEBBSIDAN
2.1. Genom TRIPMONSTERs webbsidor får Användaren tillgång till information om produkter och tjänster från tredje parter som också arbetar med turism och resor. I vissa fall, kan Användaren också boka och köpa några av dessa produkter och tjänster av de respektive leverantörerna eller resesamordnarna.

2.2. De resor och andra produkter och tjänster inom turism som säljs till Användaren, genomförs på webbsidan, av TRIPMONSTER – en resebyrå som räknar med de rättigheter och tillstånd som behövs för verksamheten.

2.3. När Användaren genomför bokningar eller köp av produkter eller tjänster utav de leverantörer eller resesamordnare som Användaren själv väljer, binder denne sig till de specifika villkor och avtal som respektive leverantör eller resesamordnare etablerat. Användaren går med på att acceptera och respektera de köpvillkor och avtal som etablerats av de leverantörer eller samordnare som Användaren valt att anlita. Det inkluderar men inte begränsas inte till: betalningen av något fordrat belopp och uppfyllelse av normer och restriktioner angående utbud av priser, produkter eller tjänster. I de fall där speciella regler eller restriktioner påverkar de priser, produkter eller tjänster som valts av Användaren, kommer dessa regler och restriktioner visas för Användaren på skärmen, under bokningsprocessen.

2.4. Behandling och uppdatering av information rörande erbjudanden, produkter och tjänster, priser, resvägar, distanser, tider, egenskaper eller andra uppgifter och information som är relevant för de produkter och tjänster som erbjuds genom webbsidorna, tillhör respektive leverantörer eller samordnare av dessa produkter eller tjänster, utan att TRIPMONSTER gjort sig ansvarig för underhållet, granskningen, tillsynen eller uppdateringen, och även utan möjlighet att kontrollera riktigheten, uppdateringen, exaktheten eller fullständigheten i nämnda information.

3. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FLYGRESOR
3.1. TRIPMONSTER, som utför verksamhet inom resebyråbranchen agerar som mellanhand för sina kunder och flygbolagen, varav de sistnämnda bestämmer de regler och föreskrifter som påverkar den, av Användaren, köpta resan.

3.2. Om ett flygbolag upphör med sin verksamhet på grund av bristande betalningsförmåga eller av annan anledning, kommer Tripmonster som mellanhand, att meddela passagerarna om detta tillsammans med information som finns tillgänglig. I sådana fall ska passageraren begära återbetalning av de outnyttjade biljetterna från flygbolaget, efter att transportavtalet slutits mellan passageraren och flygbolaget som säljer flygningen.

3.3. Tänk på att om du har köpt en tur- och returbiljett och väljer att avstå från utresan, förbehåller sig vissa företag rätten att avboka returresan. Om du inte har för avsikt att välja utresan rekommenderar vi att du kontaktar Tripmonster eller flygbolaget minst 48 timmar före avresa för att kontrollera hur flygbolagets policy är.

4. ADMINISTRATIONSKOSTNADER
TRIPMONSTER kommer att göra en debitering för varje passagerare (antingen en administrationsavgift eller serviceavgift). Dessa avgifter är aldrig återbetalningsbara och de är oberoende av biljetten som köparen valt. I de fall kunden vill genomföra en ändring – om taxan så tillåter – debiteras dessa avgifter ännu en gång.

 • 50€ (eller motsvarande i din lokala valuta) per passagerare för telefonbokningar.

5. ÄNDRING, AVBOKNING, ÅTERBETALNING OCH ÅTERUTFÄRDANDE
5.1. Om och när flygbolaget och biljettypen tillåter en ändring, avbokning eller återbetalning, kommer TRIPMONSTER att debitera en administrationskostnad som tillägg på den avgift som flygbolaget kan komma att begära.

 • 50€ (eller motsvarande i din lokala valuta) per passagerare för ändringar eller avbokningar.

5.2. Det är alltid Användarens ansvar att skriftligt kontakta TRIPMONSTER, under öppettider, angående begäran om ändring, avbokning, återbetalning eller återutfärdande, för att sedan bli informerad om möjligheterna för att genomföra detta, likväl om möjliga extraavgifter och handläggningsprocedurer som tillkommer.

5.3. Ändringarna måste och avbokningarna meddelas per e-post via kontaktformuläret.

5.4. Namnändring tillåts inte av flygbolagen. I de fall då ändring av namn eller efternamn är nödvändig, måste vi annullera bokningen och starta ett återutfärdande av biljetten (om biljettypen tillåter det). Av den anledningen påminner vi dig att vara extra uppmärksam då du fyller i passagerarnas namn och efternamn så att de matchar med id-handlingarna som ska presenteras på flygplatsen på resdagen.

6. BILJETTRESTRIKTIONER
6.1. De flesta flygbiljetter tillåter inga ändringar, avbokningar eller återbetalningar. Detta betyder att det inte är tillåtet att använda biljetten på annat sätt än föreskrivet, vilket även inkluderar att man inte kan använda endast hemresebiljetten om man först inte checkat in på utresan.

6.2. Vi måste påpeka att i de fall biljetterna går att avboka men detta inte görs innan flygdatum, leder det till vad som kallas “no show” vilket innebär total förlust av rätten till återbetalning.

6.3. Likväl leder en outnyttjad sträcka i resan till annullering och förlust av den resterande resesträckan. Detta är under inga omständigheter TRIPMONSTERs ansvar.

6.4. För sådana fall rekommenderar TRIPMONSTER att du i samband med din biljettbokning också väljer att köpa vårt avbeställningsskydd.

7. KOMBINATIONSRESOR
7.1. I syfte att alltid erbjuda dig de bästa alternativen för din resa kan vårt system kombinera två priser av “enkelresor” i stället för ett “tur- och retur”-pris. Om du kombinerar två priser gäller villkoren för vart och ett av priserna.

7.2. För att kunna erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna erbjuder våra sökmotorer ibland flygalternativ som innebär en kombination av två bokningar, en för utresan och en för hemresan. När du bokar med detta alternativ görs en bokning för utgående flygning och en annan för returflyget, med två olika referenskoder. De kommer att behandlas som fristående bokningar avseende ändringar och avbokningar i enlighet med respektive flygbolags villkor.

8. ÅTERBEKRÄFTELSE AV FLYGTIDTABELLER

8.1. Eftersom flygbolagen kan ändra, omdirigera eller till och med ställa in sina flygningar, så blir kunderna ansvariga för att göra denna återbekräftelse av flyget.

8.2. Även om Tripmonster räknar med automatiska system för de ofrivilliga förändringarna, så undtar passagerare Tripmonster från derivat ansvar för ofrivilliga förändringar som kan ske i deras bokningar.

9. DUBBELBOKNING
Om, av någon anledning, betalningen av en bokning skulle misslyckas måste kunden kontakta kundtjänst för att bekräfta statusen på bokningen, då Tripmonster inte garanterar återbetalning av dubbelbokningar om inte kunden har kontaktat kundtjänst först. De flesta flygbolagen återbetalar inte dubbelbokningar, varken inom samma bolag eller mellan olika resebolag.

10. FEL I PASSAGERARNAS NAMN
10.1. Eventuella fel som begåtts av användaren under köpprocessen är användarens ansvar. Användaren bör kontrollera alla uppgifter i bokningen samma dag som biljetterna skickas ut och meddela eventuella fel däri. Vi rekommenderar användaren att kontrollera sin e-post, inklusive skräpkorgen, efter att bokningen har gjorts.

10.2. Vanligtvis innebär en namnändring på biljetten att den ursprungliga biljetten annulleras och en ny biljett skickas ut. De flesta flygbolagen tar ut en avgift, i de fall de tillåter namnändring. Denna avgift varierar beroende på typ av taxa. Dessutom tar Tripmonster ut en avgift på 50 EUR (eller motsvarande i din lokala valuta) per passagerare i handläggningsavgift. En del flygbolag tillåter ingen namnändring över huvud taget.

10.3. Tänk på att flygbolagen kan neka ombordstigning för passagerare vars namn inte stämmer överens med resehandlingen. I dessa fall tar Tripmonster inget ansvar för kostnader som uppstår för passageraren.

11. BOKNINGAR SOM OMFATTAR TÅGANSLUTNINGAR
Lägg märke till att om det i din bokning ingår någon tågresa måste du visa de utskrivna ombordstigningskorten på stationen. Du kan hämta dem inom 24 timmar före avgång på följande länkar:

12. BETALNINGSSÄTT
Tripmonster.com godkänner betalningar med bank- och kreditkorten Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Visa Electron och Maestro.
Alla betalningar genomförs på säkert sätt och uppgifterna krypteras för din totala säkerhet.

12.1. BETALNING MED BANKKORT

12.1.1. När betalning och utfärdande av flygbiljetter görs, kan bankerna göra tillfälliga reservationer på den disponibla summan i ditt konto, tills den slutgiltiga debiteringen gått igenom. Därefter återställer dem reservationen. Det betyder att du på ditt kontoutdrag kan se en dubbel debitering, men en utav dem kommer återställas automatiskt av banken. Detta görs nästan enbart med bankkort och det kan alltså tillfälligt se ut som att du betalar dubbelt, men reservationen försvinner automatiskt inom 15 dagar.

12.1.2. Sådana reservationer görs av alla resebyråer och inte bara i enskilda fall, enligt Spaniens bankförordningar, kreditgivare och IATA, eftersom det är resebyråerna som genomför köpet, men betalningen behandlas av och mellan de ovan nämnda parterna.

12.2. BOKNINGAR SOM GENOMFÖRS ÅT TREDJE PARTER

12.2.1. TRIPMONSTER SL förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation för att kontrollera riktigheten i köpet och att kortinnehavaren accepterar debiteringen av köpet.

12.2.2. I några fall kan TRIPMONSTER SL av säkerhetsskäl kräva att du genomför bokning genom att välja en säker betalning med “Verified by Visa” eller “Master Card Secure Code”.

12.3. KREDIT ELLER DEBITERINGSGRÄNSER

12.3.1. De flesta ekonomiska institutioner har på grund av säkerhetsskäl en daglig köpgräns för alla bank- eller kreditkort. Denna dagliga köpgräns är oberoende av den disponibla krediten eller saldot på ditt kort.
Vid de flesta bokningar debiteras den totala summan genom två olika debiteringar. Den ena görs av

12.3.2. TRIPMONSTER SL för servicekostnader och beställda försäkringar, och den andra görs av flygbolaget som utfärdar din biljett.

12.3.3. Inom de närmsta 24 timmarna efter genomförd bokning, kommer du att få ett andra e-postmeddelande med summan av debiteringen och utfärdandet av din bokning.

12.3.4. För att undvika oönskade problem vid debitering av din bokning rekommenderar vi att du kontaktar ditt bankkontor för att försäkra dig om att kortet som du ska använda för betalning, är ospärrat och innehar en tillräcklig summa för den totala debiteringen.

12.3.5. I vilket fall som helst är det Användaren som ansvarar för de konsekvenser som kan uppstå i samband med det valda betalningssättet.

12.4. ANSÖKA OM FAKTUROR

För att ansöka om en faktura ska du skriva till oss på kontaktformuläret och uppge personuppgifter (Namn, adress, id-nummer).

13. YTTERLIGARE SERVICE
13.1. KUNDTJÄNST

13.1.1. Avgifter för Hantering av Ändringar/Avbokningar

 • Guld: Inga hanteringsavgifter för ändringar/avbokningar.
 • Silver: Inga hanteringsavgifter för ändringar/avbokningar.
 • Basic: Underställt hanteringsavgift på 50€ (eller motsvarande i din lokala valuta)vid ändringar/avbokningar.

I alla fall är beloppet utöver eventuella avgifter som flygbolaget tar ut i enlighet med villkoren för det valda priset.

13.1.2. Prioriterad Hjälp

 • Basic: Högsta prioritering vid telefonkontakt via ett exklusivt nummer eller svar inom 12 timmar vid kontakt via kontaktformulär.
 • Silver: Medelmåttig prioritering vid telefonkontakt via ett exklusivt nummer eller svar inom 24 timmar vid kontakt via kontaktformulär.
 • Basic: Utan prioriterad hjälp vid telefonkontakt eller kontaktformulär.

13.1.3. Återbetalning

 • Guld: Behandling av återbetalning inom högst 3 arbetsdagar.
 • Silver: Behandling av återbetalning inom vanliga tidsfrist.
 • Basic: Behandling av återbetalning inom vanliga tidsfrist.

13.2. RESEASSISTANS

Det inkluderar sjukvård utifall sjukdom på grund av COVID-19.

Läkarutgifter i utlandet: Upp till 10 000 € i Europa, 25 000 € i övriga världen. Läkarutgifter i boendelandet: upp till 600 €.

Transport av familjemedlem vid sjukdom: inkluderat.

Förlängning av vistelse på grund av sjukdom: Upp till 60 € om dagen i max 10 dagar.

Utgifter för medföljande person: Upp till 60 € om dagen i max 10 dagar.

Uppgifter om täckningen:

 • Läkarutgifter i utlandet: Upp till 10 000 € i Europa, 25 000 € i övriga världen
 • Läkarutgifter i boendelandet: Upp till 600 €
 • Förlängning av vistelsen på grund av sjukdom: Upp till 60 € i max 10 dagar.
 • Transport av kvarlevor: Obegränsat
 • Sjuktransport: Obegränsat
 • Utgifter för medföljande person: Upp till 60 € i max 10 dagar
 • Tidigare återresa på grund av sjukdom, olycka eller dödsfall av familjemedlem eller på grund av allvarliga skador i yrkeslokalen: Inkluderat
 • Kommunikation av brådskande meddelanden Endast tjänst
 • Transport av familjemedlem vid sjukdom: Obegränsat

Se de allmänna villkoren här.

13.3. SPECIALTJÄNSTER

Genom att välja det här alternativet kan du:

 • Reservera platser
 • Boka specialmenyer, om måltid ingår i biljetten
 • Lägga till extra bagage i din bokning (golfklubbor, cyklar etc.)

Pris per passagerare.

För vissa destinationer och/eller flygbolag kanske det inte är möjligt att godkänna speciella önskemål. Det är möjligt att flygbolaget debiterar en extra avgift. Priset för den personligt anpassade servicen återbetalas inte om flygbolaget inte kan godkänna den begärda servicen eller om resan avbeställs.

Kontakta vår kundtjänst för ytterligare information.

13.4. FLEXIBEL BILJETT

Pris per passagerare.

1. Tid för beställning av ytterligare tjänster

 • Den här tjänsten måste köpas och betalas via vår webbplats vid tiden för när du bokar din resa. Tjänsten kan inte köpas efteråt.
 • Alla ändringar av din bokning måste göras under kontorstid för vår kundtjänst och minst 48 timmar före den planerade avresan
  Ändringar kan bara göras av bokningar för resor som startar högst ett år från det ursprungliga köpdatumet.
 • Dessa ändringar träder i kraft vid mottagandet av bekräftelse som skickas av företaget.

2. Förfarande

 • För att göra ändringar måste du kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post, med det särskilda formuläret på nätet genom att välja alternativet Ändra bokning på vår Kontakt-sida.
 • I begäran måste det ingå bokningskoden, de berörda passagerarnas fullständiga namn, och de ändringar du önskar göra.
 • När begäran fyllts i får du en automatisk bekräftelse på din begäran med ett tilldelat ärendenummer.
 • Det är ditt ansvar att försäkra dig om att din begäran har tagits emot.

3. Villkor

 • Inga ändringar tillåts för delvis använda biljetter.
 • FLEXIBEL-biljetten är en exklusiv service för vår byrå som garanterar att din begäran om ändring av datum behandlas fastän biljetterna inte kan ändras direkt med flygbolagen. Av den här anledningen måste alla ändringar av din bokning göras via vår kundtjänst.
 • Med FLEXIBEL biljett är det möjligt att ändra flyg datumet för den ursprungliga biljetten under förutsättning att de nya flygen är på samma prisnivå. Om den önskade förändringen innebär en pris- eller avgiftsökning skall prisskillnaden betalas av passageraren.
 • Ändring av bokning måste göras med samma flygbolag för den ursprungliga bokningen. Det är inte tillåtet byta till ett annat flygbolag.
 • Inte tillämplig på ändringar av resväg (start, destination och/eller mellanlandningar).
 • Inte tillämplig på ändringar av passagerarnamn.
 • Under inga omständigheter återbetalas priset på tjänsten.
 • Om du använder alternativet FLEXIBEL biljett medges ingen återbetalning.
 • Genom att använda alternativet FLEXIBEL biljett annulleras försäkrings alternativen om tjänsterna FLEXIBEL biljett och AVBESTÄLLNINGSSKYDD eller AVBESTÄLLNINGSSKYDD PLUS användstillsammans.
 • Om någon av passagerarna förlorar sin rätt till särskilda rabatter (t.ex. ändring av barn- eller spädbarnskategori) när du gör ändringar, skall skillnaden betalas av köparen.
 • Vår byrå skall inte hållas ansvarig för eventuella tilläggstjänster som avtalas direkt med flygbolaget.
 • Ändringar av priset till en en lägre nivå är inte återbetalningsbara.
 • Tjänsten är personlig och får ej överlåtas.
 • Vår byrå frånsäger sig allt ansvar för bokningsändringar som inte tagits emot.

13.5. GARANTERAD ÅTERBETALNING

Det här alternativet gör att du kan avbeställa din bokning utan extra tilläggsavgifter. Avbeställningen måste göras inom 12 timmar efter att bokningen har gjorts.

Högsta återbetalningsbelopp: 1000 € minus kostnaden för avbokningstjänsten under 12 timmar.

Priset som visas är per passagerare.

14. RABATT FÖR BOSATTA I SPANIEN
14.1. Enligt tillägg 72 i lagtext 2/2012, från 29 juni, enligt statsbudgeten 2012, kan en boende på Kanarieöarna, Balearerna, Ceuta och Melilla, från och med den 1 september 2012 och framåt, subventioneras vid reguljär transport via vatten och luft, genom att uppvisa ett giltigt folkbokföringsbevis (enligt lag 7/1985 artiklarna 15-17, som reglerar de lokala bestämmelserna). Detta bevis är giltigt i sex månader.

14.2. För de flyg som genomfördes fram till 31 augusti 2012, var det fortfarande giltigt att intyga bosättning med id-kort (om man är medborgare) eller bevis för uppehållstillstånd (för icke-medborgare.

14.3. Dock är det viktigt att varna passagerare som återvänder, att från och med den 1 september, kommer de bli skyldiga att vid incheckning uppvisa folkbokföringsbevis.

14.4. För att intyga bosättning kan man gå tillväga på följande sätt:

 • Spanska medborgare: Folkbokföringsbevis som måste visas upp tillsammans med nationellt id-kort för att identifiera passageraren. För spanska medborgare under 14 år utan nationellt id-kort räcker det med folkbokföringsbevis.
 • Icke-spanska medborgare: Folkbokföringsbeviset måste visas upp tillsammans med nationellt id-kort eller pass, för att identifiera passageraren.
 • Senatorer eller parlamentsledamöter: måste ha relevant dokumentation, med namn, efternamn, id-nummer och valdistrikt, som intygar innehavande post.

Dessa dokument är bara ändamålsenliga som folkbokföringsbevis, om de är giltiga.

14.5. Den ändring som gjorts i artikel 3 i Kungliga Dekretet 1316/2001 innebär att det inte längre räcker med endast id-kort (om man är spansk medborgare)* eller bevis på uppehållstillstånd (om man är utländsk medborgare), för att bevisa bosättning.

 • Id-kortet kommer endast att gälla för att bestyrka identiteten men inte boendet.

15. TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE
Vi informerar alla resenärer med destination eller mellanlandning i ett annat land än utreselandet, att de internationella överenskommelserna som Montrealkonventionen eller dess föregångare Warszawakonventionen, kan komma att tillämpas på resan, inom vilket land som helst. I de fall då konventionerna blir tillämpbara på resenären, inklusive de särskilda transportvillkor som antas i samband med ett biljettköp, kan transportörens ansvar komma att begränsas.

16. INFORMATION OM ANSVARSBEGRÄNSNING
16.1. Montrealkonventionen eller Warszawakonventionen kan tillämpas på din resa. Konventionerna styr och kan begränsa ansvaret som lufttransportörerna har vid dödsfall eller personskador, förlust eller skada av bagage, samt förseningar.

16.2. När Montrealkonventionen tillämpas, är ansvarsbegränsningarna följande:

16.2.1. Det finns inga ekonomiska gränser när det gäller dödsfall eller personskador.

16.2.2. Vid skada, förlust eller försening av bagage, utgår 1131 Särskilda dragningsrätter (ungefär 1200 Euro, 1800 Dollar) per passagerare, i de flesta fall. För skador som orsakats av förseningar i din resa, utgår 4694 Särskilda Dragningsrätter (ungefär 5000 Euro, 6500 Dollar) per passagerare, i de flesta fall.

16.3. Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 889/2002 kräver av transportörer inom EU att de tillämpar de bestämmelser gällande skadeståndsansvar, som regleras enligt Montrealkonventionen för all typ av transportservice i luften, både för de passagerare och det bagage som transporteras. Många flybolag som inte tillhör Europeiska Unionen har valt att agera på samma sätt vid transport av passagerare och deras bagage.

16.4. När Warszawakonventionen tillämpas, är ansvarsbegränsningarna de följande:

16.4.1. 16,600 Särskilda dragningsrätter (ungefär 20 000 Euro, 20 000 Dollar) vid dödsfall eller personskador om man förutom konventionen också kan tillämpa Haagprotokollet, eller 8,300 Särskilda dragningsrätter (ungefär 10 000 Euro, 10 000 Dollar) om endast Warszawakonventionen är tillämpbar. Många transportörer har frivilligt avsagt sig dessa begränsningar helt och hållet, och USAs bestämmelser kräver att på de resor till, från eller med mellanlandning i USA, får gränsen inte underskrida 75 000 Dollar.

16.4.2. 17 Särskilda dragningsrätter (ungefär 20 euro, 20 Dollar) per kilo, för förlust, skada eller försening av det incheckade bagaget, och 332 Särskilda dragningsrätter (ungefär 400 Euro, 400 Dollar) för handbagage.

16.5. Flygbolaget kan också bli ansvarigt för skador som orsakas av förseningen.

16.6. Flygbolaget kan bidra med mer information angående de ansvarsbegränsningar som gäller för deras resor. Om din resa inkluderar transport med olika flygbolag, bör du ta kontakt med vart och ett av dem angående information gällande de ansvarsområden som kan tillämpas.

16.7. Oavsett vilken konvention som tillämpas på din resa, kan du dra fördel av de högsta ansvarsbegränsningarna vid förlust, skada eller försening av bagage, genom att vid incheckning lämna in en särskild deklaration av ditt bagagevärde, och genom att betala en extra avgift. Likaså om värdet av ditt bagage överstiger den tillämpbara ansvarsbegränsningen, bör du teckna en försäkring innan du reser.

16.8. Tidsgräns för att vidta juridiska åtgärder: Alla juridiska åtgärder gällande begäran om skadestånd måste presenteras inom två år efter flygets ankomst, eller datumet då flyget borde ankommit. Krav om bagage: Man måste skicka in en skriftlig anmälan till flygbolaget inom sju dagar efter att ha mottagit bagaget, i de fall det är skadat. Vid försening måste det ske inom 21 dagar från och med det datum bagaget lämnades över av passageraren.

17. INFORMATION OM KONTRAKTSBESTÄMMELSER SOM OMFATTAS GENOM HÄNVISNING
17.1. Ditt kontrakt med det flygbolag som tillhandahåller flygtjänsten – oavsett om det är en internationell, inrikes eller en inrikes sträcka inom en internationell resa – är beroende av denna kungörelse, alla kungörelser eller intyg från flygbolaget, och även av flygbolagets individuella föreskrifter och villkor, bestämmelser, regleringar och policys samt vilken taxa som är tillämpbar.

17.2. Om din resa genomförs av mer än ett flygbolag, kan det vara olika tillämpningar som gäller enligt varje flygbolags villkor, föreskrifter och taxor.

17.3. Denna kungörelse omfattar genom hänvisning, villkoren, regleringarna och taxorna som är tillämpbara för varje flygbolag.

17.4. Villkoren kan inkludera, men är inte begränsade till:

17.4.1. Villkor och ansvarsbegränsningar för flygbolaget vid dödsfall eller personskador på passagerare.

17.4.2. Villkor och ansvarsbegränsningar för flygbolaget gällande förlust, skada eller försening av tillhörigheter och bagage, vilket även inbegriper ömtåliga eller lättfördärvliga föremål.

17.4.3. Föreskrifter för deklarering värdefullt bagage och för betalning av tilläggsavgifter som kan förekomma.

17.4.4. Tillämpning av villkor och ansvarsbegränsningar för flygbolaget gällande återförsäljare, anställda och representanter för flygbolaget, inklusive vilken person som helst som tillhandahåller utrustning eller tjänster åt flygbolaget.

17.4.5. Krav, restriktioner, inklusive de tidsbegränsningar som gäller för resenärer när de anmäler klagomål eller vidtar åtgärder mot flygbolaget.

17.4.6. Föreskrifter angående återbekräftningar eller bokningar, tider för infinnande på flygplatsen, användning, längd och giltighet för flygtjänster; samt flygbolagets rättigheter att neka transport.

17.4.7. Flygbolagets rättigheter och ansvarsbegränsningar vid försening eller icke fullföljande av en tjänst, vilket inkluderar ändringar i resrutten, ersättning med andra flygbolag eller alternativa flygplan. När den tillämpbara lagen kräver det, är flygbolaget skyldigt att meddela resenärerna angående det ersättande flygbolagets eller flygplanets namn.

17.4.8. Flygbolagets rätt att neka transport till passagerare som inte efterlever de tillämpbara föreskrifterna eller som inte visar upp alla nödvändiga resehandlingar.

17.4.9. Man kan få mer information angående transportkontraktet, samt ta reda på hur man ansöker om en kopia av det, på de ställen där flygbolagets transporttjänster säljs. Likväl har många flygbolag denna information upplagd på sina hemsidor. När den tillämpbara föreskriften så kräver, har du rätt att gå igenom hela avtalstexten på flygbolagens kontor på flygplatserna eller hos deras återförsäljare. Om du ansöker om det, kan du också få en kopia per post eller via annan typ av försändelse, utan kostnad.

17.4.10. Om ett flygbolag säljer flygtjänster eller fakturerar bagaget genom en annan transportör, gör dem det bara i egenskap av ombud för den andra transportören.

DU KAN INTE RESA OM DU INTE HAR ALLA RESEHANDLINGAR SOM KRÄVS, SÅSOM PASS OCH VISUM.
DET ÄR RESENÄRENS ANSVAR ATT UPPFYLLA DE MIGRATIONS- OCH HÄLSOKRAV SOM GÄLLER I LANDET/LÄNDERNA I FRÅGA.
DET ÄR MÖJLIGT ATT REGERINGAR BEGÄR ATT DITT FLYGBOLAG LÄMNAR UT INFORMATION SOM GER DEM RÄTT ATT KOMMA ÅT PASSAGERARUPPGIFTER.

17.5. NEKAD OMBORDSTIGNING: Det kan hända att det sker en överförsäljning av biljetter på flyget, vilket innebär att det kanske inte finns sittplats även om man räknar med en bekräftad bokning. I de flesta av dessa fall, då ombordstigningen nekas ofrivilligt, har du rätt till ersättning. När den tillämpbara föreskriften kräver det, bör transportören fråga efter frivilliga innan de nekar ombordstigning för ofrivilliga. Informera dig hos ditt flygbolag gällande de fullständiga reglerna för ersättning vid ofrivillig nekad ombordstigning och angående information gällande prioriteringar för ombordstigning.

17.6. BAGAGE: För några typer av föremål kan man deklarera ett högre värde. Några flygbolag kan tillämpa speciella regler gällande ömtåligt, lättfördärvligt eller värdefullt bagage. Kolla upp denna information med ditt flygbolag. Deklarerat Bagage: Flygbolagen kan tillåta en självrisk för det deklarerade bagaget. Självrisken etableras av flygbolaget och kan variera beroende på klass och/eller rutt. Extra avgifter kan läggas på i de fall där det deklarerade bagaget överskrider den tillåtna självrisken.Om det är mer än ett flygbolag som transporterar dig under resan, kan varje flygbolag tillämpa olika föreskrifter angående bagaget (både för deklarerat bagage såsom för handbagage).

17.7. SÄRSKILDA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR BAGAGE VID RESOR INOM USA: Vid inrikesresor som görs helt och hållet inom USAs territorium, kräver de federala bestämmelserna att flygbolagets ansvarsbegränsning för bagage ska ligga på minst 3300 Dollar per passagerare, eller summan som för tillfället krävs av föreskriften 14 CFR 254.5.

17.8. TID FÖR INFINNANDE PÅ FLYGPLATSEN: De tider som visas på webbsidan motsvarar beräknade tider för flygets avgång, ankomst och/eller mellanlandning (beroende av flyg), i samtliga fall enligt lokal tid.
Resenärer rekommenderas att vara på flygplatsen i god tid, generellt 90 minuter före avgångstid för inrikes flyg och 2 timmar för internationella flyg. Resenären rekommenderas även bekräfta tiden med flygbolaget på flygplatsen då det kan variera beroende på destination eller flygbolag. Det är alltid resenärens ansvar att uppfylla dessa krav.

17.9. FARLIGT GODS (FARLIGA ÄMNEN): På grund av säkerhetsskäl, bör det inte finnas farligt gods i det deklarerade bagaget eller handbagaget (odeklarerat), om det inte uttryckligen tillåtits. Sådant gods inkluderar, men är inte begränsat till: gaser, frätande ämnen, explosiva ämnen och föremål, brandfarliga vätskor och brandfarliga fasta ämnen, radioaktiva ämnen, oxiderande ämnen, giftiga och smittfarliga ämnen, väskor med integrerade larm. På grund av säkerhetsskäl, kan andra restriktioner också komma att gälla. Rådfråga ditt flygbolag.

Från januari 01 2015 och framåt kommer USA:s transportdepartement inkludera nya föremål som anses vara farliga och kommer förbjudas på flyg till, från och inom USA. Bland dessa finns ett stort antal av stora litiumbatterier, explosiva föremål/fyrverkerier, tändvätskor, tändstickor, syrgastankar eller flytande kväve, lättantändliga vätskor, insektsmedel, gifter eller frätande ämnen. För att kontrollera att ditt bagage möter de lagliga kraven rekommenderar vi att du besöker den officiella webbsidan för USA:s transportdepartement före din resa.

17.10. FARLIGA FÖREMÅL: De farliga föremål som visas på bilden nedan, bör inte packas ner eller tas med ombord utan att först rådfråga flygbolaget.

Observation: Vid inrikesflyg i Sverige ska avsändaren och den som transporterar farligt gods, följa de villkor och förutsättningar som anges i lagen (2006:263) om transporter av farligt gods.

18. FLYG MED IBERIA SERIE 6XXX (FRÅN IB6000 TILL IB6999)
18.1. Flygen mellan Madrid och Barcelona eller Barcelona och Madrid, i serien IB 6xxx har i Madrid avgång/ankomst i Terminal T4, och i Barcelona har de avgång/ankomst i Terminal 1.

18.2. Flygen mellan Madrid och Kanarieöarna serierna 6xxx, är internationella flyg, (i Madrid med avgång/ankomst i Terminal T4s) och därför måste alla passagerare (inklusive barn och spädbarn) ha giltig id-handling och/eller pass. De personer under 18 år som reser ensamma på den här typen av flyg behöver en fullmakt från föräldrar eller vårdnadshavare. Bevis på Uppehållstillstånd är inte tillräckligt om man inte har pass.

19. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR LÅGPRISFLYG
19.1. TRIPMONSTER erbjuder dig möjligheten att boka biljetter med lågprisflygbolag. Lågprisbiljetterna hos dessa flygbolag utfärdas inte av TRIPMONSTER utan av själva flygbolaget, som gör sig ansvarigt för den anlitade tjänsten.

19.2. Du kommer att få en e-postbekräftelse av TRIPMONSTER när flygbolaget har bekräftat din bokning. I den hittar du alla detaljer om ditt flyg.

19.3. När du bokar med ett lågprisflygbolag kommer du att se två debiteringar på ditt kontoutdrag: den ena är för biljetten som debiteras direkt av flygbolaget, och den andra är avgiften för administrationskostnader som debiteras av TRIPMONSTER (och som aldrig är återbetalningsbart). Det totala priset inkluderar båda debiteringarna.

19.4. I de fall du behöver genomföra ändringar eller ansöka om särskilda tjänster, måste du ta kontakt med flygbolaget. TRIPMONSTER kan inte genomföra ändringar eller återbetalningar när du gör lågprisbokningar. E-postbekräftelsen som vi skickar till dig innehåller alla kontaktuppgifter till flygbolaget.

19.5. Tänk på att de flesta lågprisflygbolag inte tillåter transport av husdjur och de har även begränsningar vad gäller tillåtelse av speciella tjänster. Du bör kontakta dem för att informera dig ordentligt.

19.6. Vid tidsändringar och/eller inställda flyg, är flygbolaget den enda ansvariga. Det är nödvändigt att du återbekräftar dina flygresor 48 timmar innan avgång, genom att ringa direkt till flygbolaget.

19.7. Personer under 14 år får inte resa utan sällskap av en person över 16 år, som gör sig ansvarig. De under 14 år utan sällskap, nekas ombordstigning. (Informera dig ändå om varje flygbolags specifika villkor). Om du anlitar ett lågprisflyg, kan TRIPMONSTER inte tillämpa rabatten för bosatta i Balearerna, Kanarieöarna eller Ceuta och Melilla. Kunden måste därför omedelbart efter att ha genomfört köpet, kontakta lågprisflygbolaget för att ta reda på om rabatten för bosatta kan tillämpas.

20. MIGRATIONS- OCH HÄLSOKRAV
20.1. Det är passagerarens ansvar att efterfölja alla immigrations- (dokumentation, visum osv.) och hälsokrav (vaccin, möjliga karantänperioder, obligatorisk användning av ansiktsmask osv.) som implementerats av landet för din destination eller annat land där uppehåll sker eller där passageraren befinner sig i transit, och med möjliga påstigningskrav från flygbolaget som är ansvarigt för flygningen. TRIPMONSTER kommer, under inga omständigheter, inte att hållas ansvarigt för konsekvenser som sker från underlåtenhet att efterfölja nödvändiga krav.

20.2. Om du reser med Lufthansa, kan du se företagets specifika villkor via denna länk.

20.3. Om du reser till Storbritannien måste du fylla i följande formulär online innan avresa.

20.4. För mer information kan du rådfråga följande statliga myndigheter:

20.5. Användaren är tvungen att återbekräfta på Utrikesdepartementets hemsida, eller hos ambassaderna för respektive destinationsland, angående situationen och kraven för varje land, samt agera i enlighet med den informationen, till exempel angående möjliga risker i länderna du har för avsikt att resa till.

20.6. Viktig information: TRIPMONSTER ger sina användare rekommendationer och uppdaterad information gällande de migrations- och hälsokrav som behövs för att resa. Vi kommer att uppdatera denna information. Trots det kan det hända att vi inte hunnit uppdatera ändringar vid tillfället då information angående bestämmelser och föreskrifter läses. Därför rekommenderar vi dig att alltid kontakta ambassader eller vederbörande myndigheter. TRIPMONSTER gör sig inte i något fall ansvarig för om kraven för att resa inte uppfylls av resenären.

21. ENKELRESOR
De flesta länder kräver att man har en utresebiljett för att få resa in. Samt att man innehar summor som är tillräckliga för att kunna stanna i landet under den tidsperiod biljetten gäller. Vi råder dig att ta kontakt med landets ambassad innan du köper dina biljetter. I de fall då du inte uppfyller dessa krav eller något annat migrationskrav, kan flygbolaget neka dig ombordstigning.

22. RESOR TILL USA
Medborgare i alla länder som ingår i Visa Waiver-programmet (VWP) vars destination är USA eller som har en mellanlandning i USA, behöver skaffa ett resetillstånd genom Elektroniskt System för Resegodkännande (ESTA). Detta tillstånd måste ansökas om minst 72 timmar före avgång, via följande länk: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

OBS: För att kunna resa förutom ESTA måste passagerarna också ha ett maskinläsbart pass. Om detta villkor inte är uppfyllt, måste passagerarna skaffa ett visum.

23. RESOR TILL KANADA
Alla passagerare som reser till Kanada eller med mellanlandningar i Kanada måste skaffa ett elektroniskt resetillstånd (eTA). Vi rekommenderar att du ansöker om detta tillstånd samtidigt som du gör din bokning via följande länk: Canada.ca/eTA

24. MINDERÅRIGA
24.1. För de resenärer som är minderåriga, är det ett krav att resa med id-kort eller pass, enligt föreskrifter. I de fall då resan genomförs utan föräldrar eller vårdnadshavare är det nödvändigt att ha med ett tillstånd med föräldrarnas underskrift.

24.2. Personer under 18 år kan inte göra sig ansvariga för en annan minderårig (enligt svensk lag).

25. NYA MIGRATIONSREGLER FRÅN 1 JUNI 2015: RESA TILL SYDAFRIKA MED BARN
25.1. Vi informerar er härmed om de nya reglerna från Sydafrikas inrikesdepartementet, som kräver att alla familjer som reser med barn under 18 år från och med 1 juni 2015 måste kunna uppvisa både barnens pass och deras födelsebevis.

25.2. Den nya regeln kommer att gälla samtliga minderåriga, både sydafrikaner och utländska medborgare, som vill resa till eller från Sydafrika.

25.3. Om den resande kommer från ett land som inte tillhandahåller födelsebevis kan ett likvärdigt brev, som intygar samma information, från landets myndigheter uppvisas istället.

25.4. Alla dokument måste vara i originalskick eller vara kopior vars äkthet intygats av en notarie eller likvärdig myndighet i det land barnet bor. Dokument som undertecknats av en notarie får inte vara äldre än tre månader.

25.5. Här nedan finns en sammanställning av de viktigaste förändringarna, och ni kan även hitta dem i bilaga 1:

25.5.1. NÄR FÖRÄLDRAR RESER MED ETT BARN

 • Föräldrarna måste uppvisa ett oförfalskat födelsebevis för barnet, som även anger barnets föräldrar
 • För adopterade barn måste föräldrarna kunna bevisa adoptionen i form av ett adoptionscertifikat
 • Normalt får minderåriga inte flyga utan sällskap av vuxen. Vissa flygbolag tillåter dock den här typen av resor. Kontakta därför flygbolaget innan bokningen för att kontrollera att företaget tillåter minderåriga att resa utan sällskap. Du behöver få bekräftelse från varje flygbolag om din bokning omfattar resor med olika flygbolag. Gör din bokning på vår hemsida och anlita vår “”Personlig service”” när du fått en bekräftelse, så att vi kan behandla önskemålet om resa för minderårig utan vuxet sällskap med flygbolaget. Om du slutför bokningen utan att ha bekräftat att flygbolaget tillåter det här och du i slutändan måste avboka, lyder avbokningen under prislistans villkor.

25.5.2. NÄR EN FÖRÄLDER RESER MED ETT BARN

 • Föräldern måste uppvisa ett oförfalskat födelsebevis för barnet, som anger barnets föräldrar
 • Medgivande från den person som på barnets födelsebevis är angiven som den andra föräldern måste finnas i form av ett affidavit. Detta medgivande måste auktorisera att den andra föräldern inträder i Republiken med barnet som hon eller han reser med.
 • Ett domstolsbeslut som ger fullständiga rättigheter gällande barnet, om han eller hon är förälder eller vårdnadshavare för barnet; eller
 • När sådant är tillämpligt, ett dödsbevis för den andra förälder som finns angiven som förälder på barnets födelsebevis;
 • Juridiskt separerade föräldrar ska uppvisa ett domstolsbeslut där den andra föräldern ger sitt medgivande
 • Direktören kan, om barnets både föräldrar är avlidna och barnet reser med en släkting eller annan person besläktad med barnet eller dennes föräldrar, bevilja inträde för en sådan person i Republiken med ett sådant barn.

25.5.3. När en person reser med ett barn som inte är hans eller hennes biologiska barn måste han eller hon kunna uppvisa

 • En kopia på barnets oförfalskade födelsebevis;
 • Ett affidavit från barnets föräldrar eller vårdnadshavare som intygar att han eller hon har tillåtelse att resa med barnet;
 • Kopior på personbevis eller pass för barnets föräldrar eller vårdnadshavare; och
 • Kontaktdetaljer till barnets föräldrar eller vårdnadshavare
 • Direktören kan, om barnets både föräldrar är avlidna och barnet reser med en släkting eller annan person besläktad med barnet eller dennes föräldrar, bevilja inträde för en sådan person i Republiken med ett sådant barn.

25.5.4. En minderårig som reser utan sällskap ska uppvisa följande för migrationstjänstemannen

 • Medgivande från en eller båda föräldrar eller vårdnadshavare, i form av ett brev eller affidavit där barnet tillåts resa till eller från Republiken: om bara en förälder undertecknar tillståndet måste denna förälder också uppvisa en kopia på ett domstolsbeslut som tillåter denne att fatta fullständiga beslut och ha fullständiga rättigheter gällande barnet
 • Ett brev från personen som ska ta emot barnet i Republiken, med dennes bostadsadress och kontaktdetaljer i Republiken där barnet skall befinna sig;
 • En kopia på personbevis eller giltigt pass och visum eller uppehållstillstånd för den person som ska ta emot barnet i Republiken; och
 • Kontaktdetaljerna för barnets föräldrar eller vårdnadshavare.

25.5.5. Samtliga barn som omhändertagits enligt sydafrikanska Children’s Act (2005:38) ska, innan avresa från Republiken, uppvisa en certifierad kopia på ett auktoriserande brev från chefen på provinsens socialtjänst, från den provins där barnet bor i enlighet med artikel 169 i Children’s Act.

26. RESEFÖRSÄKRINGAR OCH AVBOKNINGSSKYDD
TRIPMONSTER rekommenderar att anlita en reseförsäkring såväl som ett avbokningsskydd. Dessa försäkringar är aldrig återbetalningsbara när de väl anlitats.

27. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR HOTELL OCH HUSRUM
27.1. TRIPMONSTERs resebyråverksamhet innefattar att agera som mellanhand för kunder och hotellsamordnare. Hotellsamordnarna och hotellen etablerar normer och föreskrifter som påverkar hotelltjänsterna som anlitas av Användaren. Dem är också ansvariga för att leverera de anlitade tjänsterna.

27.2. Vid Användarens begäran om avbokning eller ändring, tar TRIPMONSTER betalt för en administrationskostnad. Det är en debitering som inte är återbetalningsbar. Dessutom kan avbokningen eller ändringen vara beroende av kostnader som hotellsamordnaren har, och som varierar beroende på datum, hotell, destination eller om man är ute i god tid.

28. MER INFORMATION
28.1. För att genomföra ett köp på Webbsidorna kommer man att begära att Användaren uppger resenärernas/passagerarnas identitetsuppgifter samt betalningssätt. Detta görs i flera steg. Innan du genomför köpet, kommer uppgifterna du fyllt i att visas upp för dig i syfte att kontrollera dem, för att sedan gå vidare med köpet. När du väl genomfört köpet kommer du att få en e-postbekräftelse som innehåller all information om köpet samt en kvittens.

28.2. Det är mycket viktigt och ligger i Användarens fulla ansvar, att personuppgifterna kontrolleras noggrant vid bokning. Detta gäller namn och efternamn, id-nummer eller pass, e-postadress, telefon, etc., eftersom biljetterna eller tjänsterna utfärdas direkt när man väl genomfört bokningen; och vilken ändring eller avbokning som helst kommer att debiteras.

28.3. Bokningen och därmed köpet, bekräftas endast när webbsidorna visar en bekräftelse och ett bekräftelsenummer, när en kopia av bekräftelsen tillsammans med kvitto skickats till den e-postadress du uppgivit, och när TRIPMONSTER debiterat dig på kortet eller mottagit en banköverföring. Fram till dess kan TRIPMONSTER annullera din bokning.

28.4. TRIPMONSTER förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från kunden i syfte att kontrollera köpet.

28.5. Att göra en bokning innebär att kunden medger en debitering på sitt bank- eller kreditkort. Det bör vara i kundens kännedom att om det inte skulle vara möjligt att genomföra debiteringen på kortet (nekad transaktion) så att betalningen inte kommer in, kan både TRIPMONSTER och leverantören annullera bokningen.

28.6. Betalning av flygbiljetter görs med bank- eller kreditkort innan utfärdandet av dessa.

28.7. Priserna som visas på webbsidorna inkluderar flygplatsskatter. De inkluderar inte kostnader för visum, och inte heller utresekostnader, vilka kan betalas med den lokala valutan eller i amerikanska dollar. Prisvariationerna som kan ändras under bokningens gång fram till utfärdandet av biljetten, kommer att påverka kunden.

29. SEKRETESS
29.1. TRIPMONSTER respekterar skyddet av din integritet. Vi förstår att det är viktigt med integritet och skydd av uppgifterna som identifierar dig. Därför, i enlighet med vår integritetspolicy, vill vi informera dig om följande:

29.2. När du beställer en produkt eller tjänst genom vår webbsida, bör du specifiera namn, adress, e-post, kredit- eller bankkortsnummer, dess giltighetstid och ditt telefonnummer. Dessa uppgifter tillåter oss att genomföra din order, såväl som att informera dig om dess status.

29.3. Om du medverkar i någon tävling eller erbjudande kommer vi att be om ditt namn, hemadress och e-post. Dessa uppgifter är nödvändiga för att organisera tävlingarna och kontakta vinnarna.

29.4. Vi kommer inte att överlämna dina personuppgifter till en tredje part som inte hör till vår organisation. Om möjligt kommer vi dock att lämna dina uppgifter till tredje parter med vilka TRIPMONSTER har kommersiella förbindelser, i de fall då du bokar eller köper någon av deras produkter eller tjänster genom vår webbsida. Dessa tredje parter kan befinna sig var som helst i världen. Det är också möjligt att vi tillhandahåller de tredje parterna med vår statistik rörande försäljning, kundtrafiksmönster, uppgiftshantering och annan information från webbsidan. Men den statistiken inkluderar ingen uppgift där du kan identifieras personligen.

29.5. Vi begränsar oss till att begära och använda de personuppgifter vi anser nödvändiga för att erbjuda anpassade tjänster i hög kvalitet, bland vilka man kan räkna rådgivning och information angående våra produkter och tjänster, såväl som angående de möjligheter som vi tror kan maximiera dina förmåner.

29.6. Genom TRIPMONSTERs register och kundens godkännande att ta emot nyhetsbrev, accepterar Användaren möjligheten att få relevant information gällande de företag som vi tidigare valt för att göra erbjudanden och offerter om produkter och tjänster, som vi tror kan intressera dig.

29.7. Vi kommer att överlåta all nödvändig information till leverantören som du själv väljer när du gör en bokning genom vår webbsida, och vi kommer att be leverantören att uppfylla samma föreskrifter.

29.8. Likväl följer vi strikta säkerhetsprocesser vid lagring och utlämning av uppgifter, för att undvika all otillåten tillgänglighet av dessa, i enlighet med Spaniens personuppgiftslag.

30. ANVÄNDNING AV COOKIES
30.1. Cookies är informationsfragment som webbläsaren sparar i din hårddisk. Varje gång du besöker TRIPMONSTERs webbsida kommer vår server att känna igen din cookie och tillhandahålla oss information angående ditt senaste besök. De flesta webbläsare tillåter automatiskt användning av cookies, men man brukar kunna göra inställningar i webbläsaren så att detta inte sker. Även om du bestämmer dig för att inte acceptera cookies, kan du ändå fortsätta använda den största delen av våra webbtjänster, inklusive köp av produkter och tjänster.

30.2. Om du vid något tillfälle vill kontakta oss med synpunkter eller klagomål angående användningen av dina personuppgifter, skicka då ett e-postmeddelande till adressen [email protected]

31. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som lämnas av Användaren för att bruka webbsidan, är beroende av säkerhetspolicyn som hittas under “skydd av personuppgifter”.

32. UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIALRÄTT
Allt innehåll i Webbsidan (inklusive text, bilder, logotyper, software, etc) ägs av TRIPMONSTER eller leverantörerna av innehållet, och de är skyddade och erkända nationellt och internationellt. Det är inte på något sätt tillåtet att kopiera, använda eller distribuera innehållet, annat än i specifika undantagsfall och med TRIPMONSTERs godkännande.

33. BRUK AV WEBBSIDORNA
Webbsidorna är enbart till för Användarnas personliga bruk. Det är förbjudet att ändra, reproducera, kopiera, distribuera, sälja eller på annat sätt utnyttja sidan för kommersiella ändamål eller inte. Du förbinder dig att inte bruka denna webbsidan för olagliga eller förbjudna ändamål.

34. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
I webbsidan kan det finnas länkar till andra webbplatser som TRIPMONSTER inte har kontroll över. Självklart gör sig TRIPMONSTER inte ansvarig för dessa. TRIPMONSTER förespråkar eller garanterar inte något åt de webbplatser som tillhör tredje part, men som till användarnas fördel har inkluderats på TRIPMONSTERs webbsida.

35. WEBBLÄSARE OCH OPERATIVSYSTEM
Webbsidorna är anpassade till att bäst fungera med webbläsaren Internet Explorer i Windows. TRIPMONSTER gör sig inte ansvarig för de resultat som följer om man använder någon annan webbläsare eller operativsystem.

36. TILLÄMPBAR LAG
Samtliga allmänna villkor befinner sig inom ramen för den spanska lagen.

TRIPMONSTER förbehåller sig rätten att närsomhelst genomföra ändringar på webbsidorna, likaså i de allmänna villkoren.

För åtkomst av information om EU:s onlineplattform för tvistlösning, klicka här.

Travelgenio SL
Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º Izq.
28037 Madrid
Spanien
Tel: +46-844683618
Fax: +34-91-754-5683
E-post: [email protected]
Hemsida: se.tripmonster.com

Tripmonster använder cookies

De används för olika ändamål. Genom att klicka på ”Alla kakor” samtycker du till vårt Sekretess- och cookiemeddelande och vi kommer att erhålla icke-funktionella cookies. Via dessa icke-funktionella cookies kan Tripmonster interagera med dig på en annan webbplats baserat på de sidor du har besökt.

Visa detaljer
Alla cookies Nödvändiga cookies